สนับสนุนเว็บ

โรมาไทยเป็นเว็บสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทีมโรมาได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งค่าใช้จ่ายเว็บในแต่ละปีก็ได้มาจากการร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิก หากท่านใดต้องการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเว็บสามารถอ่านรายละเอียดได้ด้านล่าง


รายละเอียดค่าใช้จ่ายเว็บ


- โดเมนเนม www.romathai.com : 550บาท

- Hosting : 1,477บาท


รวมค่าใช้จ่าย : 2,027บาท/ปี


โดยสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายเว็บได้ที่บัญชีผู้สนับสนุนเว็บโรมาไทย ประจำปี 2559

Tontotti (พี่ต้น) 1,027 บาท

dtottiromagnoli (ป้าดา) 500 บาท

Naba (บาส) 500 บาท


ผู้สนับสนุนเว็บโรมาไทย ประจำปี 2560

Tontotti (พี่ต้น) 1,027 บาท

dtottiromagnoli (ป้าดา) 500 บาท

TangVan (แตง) 500 บาท